تهیه RFP و اسناد مناقصه پروژه های فناوری اطلاعات

در بسیاری از سازمانها  هر ساله پروژه های متعددی در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات تعریف و پیاده سازی می شود.مدیران سازمان ها از طریق پروژه های فناوری اطلاعات یا به دنبال ایجاد یک سیستم جدید بر اساس شرایط به وجود آمده و کارکردهای مورد نیاز سازمان می باشدو یا در صدد بهینه سازی و ارتقاء سیستم های موجود برای رسیدن به وضع مطلوب هستند.در هر دو رویکرد برای رسیدن به حداکثر بهره وری، باید مکانیسم ها و محدودیت های مختلفی همچون منابع انسانی،ابزارها، زمان،سرمایه،کیفیت و … مورد توجه قرار گیرد.برای رسیدن به تمامی این اهداف و پاسخ به سئوال های متعددی که پیش از آغاز هر پروژه در ذهن مدیران و مجریان پروژه نقش می بندد و لازم است تا سازمان ها اقدام به تهیه یک سند مطالعاتی و اطلاعاتی به نام RFP نماید. RFPیا درخواست طرح پیشنهادی مخفف عبارت سه کلمه ای (Request for Proposal) می باشد و ابزاری استاندارد برای خریداری کالا و خدمات است که به صورت رسمی تهیه شده و به ارائه دهندگان خدمات مورد نظر ارائه می شود.